Posted on Leave a comment

Cyklistické dovolenky na Slovensku

S rozlohou necelých 50 000 km², ktorá je len o niečo väčšia ako Švajčiarsko alebo Holandsko, patrí Slovensko medzi menšie národy v Európe. Rovnako ako iné krajiny, aj Slovensko nedávno investovalo značné prostriedky do rozvoja infraštruktúry a za posledných desať rokov si okrem iného vytvorilo rozsiahlu sieť cyklotrás. To prospelo miestnej mobilite aj cestovnému ruchu. Pre cyklistov sa Slovensko javí ako vrchovina s kopcovitou scenériou. Mierne stúpania a klesania sú pomerne časté. Strmé úseky na trase sú však veľmi zriedkavé a sú rozhodne výnimkou a pravidlom. Výsledkom je, že krajina našťastie ponúka na dlhších úsekoch veľmi vyváženú kombináciu náboja a úľavy, ktorá nevyčerpá ani netrénovaných cyklistov. Predhorie Karpát sa rozprestiera pozdĺž väčšiny východnej časti a na západe sa rozprestiera Viedenská kotlina a Panónska nížina. Na tomto mieste nájdete aj hlavné mesto Bratislavu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *